เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ผลสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สอบเมื่อวันที่ 2/12/2561    
นักศึกษาที่เข้าสอบ สามารถตรวจสอบคะแนนได้โดยเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : ฝ.ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 02-5493606-9 /ฝ.ทะเบียนการศึกษา 02-5493610-2 /ฝ.รับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ 02-5493613-5 /ฝ.ประมวลผลและสถิติข้อมูล 02-5493616-7 / สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493618-9 02-5493697